Tak nás zase pøipravili o jedny volby


12-04-2012 08:21 - Zdroj: www.ladislavdvorak.blog.idnes.cz
Koalice se rozhodla pokraèovat ve sòatku z rozumu a další zažehnaná vládní krize za sebou nechala jen bezmocný vztek tìch, kteøí po nových volbách toužili. Je sice dost pravdìpodobné, že vìtšina nadšencù, kteøí nové volby hlasitì pøivolávali, by k nim nakonec vùbec nešla, ale ta myšlenka byla lákavá. Proè ale, prosím vás? - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.ladislavdvorak.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews