Máme nejkratší cyklostezku, pojïte se projet


23-04-2012 19:28 - Zdroj: hribal.blog.denik.cz
Turistický pochod Plánská padesátka nebo otevøení pøeshranièní cyklostezky u Pavlova Studence? Sobotní den nabízí dvì lákavé možnosti, ale stihnout se dá jen jeden výlet. Vzhledem k mé sounáležitosti s tachovským cykloklubem Nežeòme se mám jasno už nìkolik dní pøedem. A tak jedu s kolaøi na slavnost k hranici. Otevøení zbrusu nové cyklostezky na èesko – bavorských hranicích si totiž nemohu nechat ujít. Proè? No hlavnì chci vidìt, zda je stezka ze zlata nebo co se tak speciálního pro kolaøe nachystalo. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
hribal.blog.denik.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews