Za koniklecem na Albrechtùv vrch


30-04-2012 18:50 - Zdroj: hrubanova.blog.denik.cz
Pøed èasem jsem tu mìla blog vìnovaný meandrùm Stodùleckého potoka pod Albrechtovým vrchem. Slíbila jsem, že se sem vrátím nìkdy na jaøe. K mému pøekvapení jsem zde narazila i na koniklec luèní, o kterém se nepíše ani na místních nauèných cedulích. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
hrubanova.blog.denik.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews