Èlovìk se vodákem rodí a vztah k øece si nese v srdci


02-05-2012 01:57 - Zdroj: hribal.blog.denik.cz
Dvakrát do roka je v Tachovì øeka Mže splavná na kánoích. Na zaèátku a na konci vodácké sezóny. Jarního odemykání a podzimního zamykání øeky se úèastní skalní vodáci i úplní nováèci, kteøí jsou pak na vodáky pasováni. Patøím tak nìkam doprostøed. Vodu sice jezdím pøes deset let, ale na Mži jsem byl tu sobotu pøi odemykání poprvé. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
hribal.blog.denik.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews