Starej se o sebe, Pražáku!


03-05-2012 08:11 - Zdroj: www.ladislavdvorak.blog.idnes.cz
U kontejnerù na odpadky se v našem vnitrobloku pravidelnì objevují zajímavé pøedmìty. Celé kuchyòské linky, skøínì, pohovky, køesla, televize, lednièky …. Zkrátka vìtšina obyvatel si pøi renovaci bytu neláme hlavu, a vše nepotøebné zpùsobile vynese pod okna svých spolubydlících. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.ladislavdvorak.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews