Vulkány bouøily všude kolem nás, pøed mnoha miliony let


07-05-2012 12:23 - Zdroj: hribal.blog.denik.cz
Dostat se uprostøed Èech na dno moøe a pozorovat tam život. To není scéna z fantastického filmu, ale realita, kterou prožili zájemci o poznávací vycházku do okolí Berouna. Je sobota brzy ráno, beru kladívko a vydávám se s vìdci i laiky odhalovat tajemství pradávného života. Prùvodcem proti proudu èasu je nám Štìpán Rak z Muzea Èeského krasu v Berounì. Ale jak to vlastnì vše zaèalo. Pøedstavte si… - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
hribal.blog.denik.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews