MHD klesají poèty cestujících. Proè asi?


17-05-2012 08:17 - Zdroj: www.ladislavdvorak.blog.idnes.cz
Statistika ukázala (oèekávanì) neèekané. Využití MHD ve velkých mìstech, zejména v Praze má klesající tendenci. Pøes veškeré investice a nákladný marketing tržby za MHD klesly v uplynulém roce o více než 5%. Pøekvapení? Ale kdepak! - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.ladislavdvorak.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews