Zastavte boj s korupcí! Zavírejte korupèníky!


25-05-2012 19:16 - Zdroj: www.ladislavdvorak.blog.idnes.cz
Boj proti korupci se stal zprofanovanìjší než svého èasu perestrojka. S korupcí bojují politici z korupce obžalovaní, podnikatelé vlastnící firmy v off shore daòových rájích èi ti, kteøí vybudovali svá impéria na privatizaci státního majetku a státních zakázkách. Po vzoru loupeživých rytíøù prohlásivších se šlechtou dnes mnohý korupèník zapálenì volá „Pryè s korupcí!“ - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.ladislavdvorak.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews