41) Indiánské fiesty a slavnosti


09-03-2009 04:44 - Zdroj: filipsena.blog.idnes.cz
O Mexiku se traduje, že témìø každý týden probíhá nìjaká fiesta – slavnost. Jednou jsem byl v Huasce pozván na narozeninovou oslavu tøíletého (!) syna mého žáka a pøipadal si jako na støednì velké svatbì. Nejprve obøad v kostele, poté veselice. Takových 60 lidí urèitì! Možná i víc. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
filipsena.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews