Když sebrat chlapùm øidièák, tak ženským šminky!


08-06-2012 19:22 - Zdroj: www.ladislavdvorak.blog.idnes.cz
Návrh na zabavování øidièských prùkazù neplatièùm alimentù má bohužel v parlamentu velkou šanci na projití. Èeská republika se tak zaøadí k zemím s kuriózní aplikací práva a na této ztøeštìné úpravì se podílí ještì k tomu vládnoucí strana, která se oznaèuje za konzervativní a demokratickou. Zdá se, že pojetí hodnot a práva  u nás nakonec dostane pìknou ránu do nosu. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.ladislavdvorak.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews