40) Rozbíhání kurzù v indiánských komunitách


07-03-2009 06:09 - Zdroj: filipsena.blog.idnes.cz
Znovu se hlásím z oázy klidu a míru. Pøíliš se toho zde od mého posledního pøíspìvku nezmìnilo. Jen práce s prvními odevzdanými úkoly rapidnì pøibylo. Poèítejte se mnou: 55 studentù, prùmìrnì 100 vìt každý na každou hodinu, 2x týdnì ... jsme u èísla 11000 vìt k opravení za týden. Nápor. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
filipsena.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews