Proè zastupitelé likvidují tak rádi centra mìst?


28-06-2012 08:12 - Zdroj: www.ladislavdvorak.blog.idnes.cz
Ten scénáø se opakuje témìø shodnì. Nejdøíve se odkloní tranzitní doprava na okruh, všelijak se nesmyslnì zúží pøíjezdové ulice do centra, pak se znemožní parkování autùm, zavede se pìší zóna v co nejvìtším rozsahu, omezí provozní doba zahrádek restaurací, zakáží diskotéky, zruší se herny…. a pak je centrum mrtvé a radní s pomocí dotací organizují nesmyslné akce, aby na námìstí nìkoho pøilákali. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.ladislavdvorak.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews