Novoplatónismus: Antikvární rarita nebo živá inspirace?


02-06-2012 15:00 - Zdroj: kojot.name
Novoplatonismus, poslední ucelený systém antické filosofie, který vznikl koncem 2. století a trval do 6. století, byl učením, jež vedle platónské filosofie s velkou spekulativní silou shrnuje také většinu ostatních hlavních směrů antické filosofie, jakož i některé náboženské a mystické myšlenky. V této úvaze se zabývám tím, zda tato filosofie má co říci i dnes. Novoplatónismus jako způsob myšlení, které ovlivnilo nejen často a po právu zmiňovaného Hegela (a tak potažmo i Marxe, hegelovská dialektika na novoplatónské myšlenky přiznaně a těsně navazuje), ale i Goetha, Schillera, Schellinga, Coleridge, Emersona, Steinera, Junga, Gebsera, i současného badatele v oblasti evoluční biologie Briana Goodwina(1), je bezpochyby důležitý z hlediska dějin filosofie; stejně tak pokládám za potenciálně velmi zajímavou oblast zkoumání možné vlivy novoplatóniků na židovkou kabbalu, renesanční hermetismus (například v dílech Agrippy z Nettesheimu, o němž se uvádí, že byl ovlivněn novoplatónskými, kabalistickými a hermetickými texty(2)). Otázkou, jíž si zde chci položit, je, zda a jak může být novoplatónismus k něčemu užitečný a podnětný dnes – a to nikoli ve smyslu aktuálnosti myslitelů, jež tak či onak ovlivnil, ale ve své víceméně čisté, tj. původní podobě. Jednou z oblastí, kterou pokládám za velice zajímavou, je skutečnost, že novoplatónismus lze, po boku starověké gnóze, některých středověkých dualistických herezí, starověkého i středověkého hermetismu, Spinozy, okultismu devatenáctého století a v současné době pak nejrůznějších eklektických nábožensko/magicko/okultních směrů, pokládat za součást určitého spodního, exkluzivisticky laděného proudu evropské tradice, spočívajícího na samostatné a aktivní cestě k dosažení nějakého druhu duchovního poznání a „spásy duše“, které je v ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
kojot.nameZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews