Osobní identita v literárním pojetí Grega Egana


01-07-2012 16:25 - Zdroj: kojot.name
Shrnutí Tento esej se zaměřuje na problematiku myšlenkových experimentů při zkoumání osobní identity, tedy na otázky typu „Co znamená, že jsem sám sebou?“ Srovnávám v něm klasické myšlenkové experimenty filosofa Dereka Parfita, jenž vytvořil psychologickou teorii identity, a podobnými tématy v knihách australského spisovatele Grega Egana. Nezabývám se ze otázkou identity komplexně, tato práce je spíše komentářem či doplňkem k úvahám obsaženým v disertační práci Radima Bělohrada Osobní identita a její praktická hodnota, kterou čtenáři zajímajícímu se hlouběji o tuto problematiku, vřele doporučuji. Úvod Myšlenkové experimenty, byť leckdy zpochybňované, jsou, a troufám si říci, že i nadále budou, důležitou součástí sady nástrojů, jež filosofové ke své práci používají. Někdy však jsou nabízené experimenty dosti krkolomné – čtenář pochopí, oč zde běží, ale stále cítí, že takto postavený argument poněkud drhne, protože je třeba uzávorkovat příliš mnoho představ, jež jsou s podobnými situacemi obvykle spojené. Něco takového si autor sci-fi dovolit nemůže – aby své čtenáře oslovil, musí dbát na to, aby jím nastíněná situace působila přirozeně a byla pro čtenáře uvěřitelná přinejmenším v kontextu daného vyprávění. Z tohoto hlediska je kvalitní fantastika zdrojem, z nějž je možné čerpat i pro filosofickou práci. K dalšímu výkladu jsem si zvolil srovnání myšlenkových experimentů, jež se nacházejí v knihách spisovatele Grega Egana, se dvěma klíčovými myšlenkovými experimenty, s nimiž přišel Derek Parfit, tvůrce moderní psychologické teorie osobní identity. Tvorba Grega Egana Australský spisovatel Greg Egan (*1961) je programátor a autor hard sci-fi, přičemž těžištěm jeho zájmu je promýšlení možného vývoje přírodních věd a důsledků tohoto vývoje na život společnosti. ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
kojot.nameZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews