Obèané uèí vládu ekonomii


04-07-2012 19:03 - Zdroj: www.ladislavdvorak.blog.idnes.cz
Po zvýšení DPH jeho celkový výbìr k pøekvapení vlády poklesl. Jednoduchá matematika: vyšší danì =  více financí prostì neplatí. Øada odborníkù i neodborníkù to sice øíkala hlasitì dopøedu, ale ne, vláda se prosadila svou, a nyní je snad dokonce i upøímnì zaskoèena. Jasný dùkaz, že i prùmìrný obèan má více zdravého rozumu, než vládní ekonom. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.ladislavdvorak.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews