Nežeòme se na kolech – Den ètvrtý: Jízda v prádelnì


06-07-2012 20:34 - Zdroj: hribal.blog.denik.cz
Skoro celou noc propršelo. V letních horkých dnech to neznamená nic jiného, než, že se pøes den bude páøit nad lesy. Mlhy, vlhkosti, ale i tepla si užíváme od rána. Napøevodováno máme do vršku, èeká nás rozhledna Koráb. Ten kopec snad nikdy neskonèí. Serpentiny se vinou napøíè vrstevnic a po výšlapu na Hohenbogen je tento snad druhý nejobtížnìjší. Honza Prášek to komentuje slovy: „V prádelnì jsem ještì na kole nejel,“ která se vlastì stanou i takovým heslem pro dnešní den. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
hribal.blog.denik.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews