Nežeòme se na kolech – Den pátý: Pøemíláme báby na mladá dìvèata


07-07-2012 08:18 - Zdroj: hribal.blog.denik.cz
Tachovský cykloklub Nežeòme se vpøed je pátý den v sedlech kol s nohama na šlapkách. Šoucháme vìci do báglù a ještì naposledy se myjeme v kempu. Snídanì zaèíná vonìt nostalgií, venku se èasí na pìkný den a pøed nìkterými z nás je sto deset kilometrù dlouhá cesta zpìt. Z recepce si Irena Zapletalová odnáší mapku okolí. Jsou na ní kopce vykresleny tak podmanivì a barvitì, že procedí skrze zuby: „Tu mapu jsi nám, Káo, mìla ukázat na zaèátku a já bych nikam nejela.“ - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
hribal.blog.denik.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews