Alej u Herálce


08-07-2012 00:28 - Zdroj: hrubanova.blog.denik.cz
Stromoøadí mimoøádné velikosti a krásy lemuje silnici k Herálci u Žïáru na Sázavou. Je zde 146 stromù rùzného stáøí. Nejvíce je zastoupen javor klen a mléè ve vìku asi 150 let. Kùra tìchto starých, ale zdravých stromù má zvláštní, pro mne neznámou strukturu. Alej je neuvìøitelnì krásná a monumentální. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
hrubanova.blog.denik.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews