Bod zlomu, aneb konec dobrý, všechno dobré


13-08-2012 13:42 - Zdroj: filipsena.blog.idnes.cz
Aèkoli naše intenzivní propagaèní snahy pøilákaly na úvodní hodiny pouze tøi desítky mexických studentù (potøebovali jsme jich dvakrát tolik), atraktivní konverzaèní výuková metoda si rychle získala jejich dùvìru. Staèily dvì výukové lekce (celkem 5h u dospìlých a 3h u dìtí) a nadšení a vdìèní obyvatelé Papantly zaèali kurzy angliètiny s èeskými dobrovolníky United Vision doporuèovat všude ve svém okolí. - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
filipsena.blog.idnes.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews