Back to Beskydy!


06-10-2009 20:49 - Zdroj: www.blog.bikeusa.cz
Po vyloženì silnièáøském prùbìhu sezony jsem si dopøál dokonale bikové zakonèení. Na prodloužený záøijový víkend byla dlouhodobì naplánovaná honièka s èeskou maratonskou "elitou" pod jménem Královéhradecká 50. Ve ètvrtek jsem se ale podíval na pøedpovìï poèasí a zrodil se nápad na víkend v Beskydech. Ani zdaleka se nedá øíct, že bych mìl "zbikované" všechny hory u nás. Skoro se mi ale nechce vìøit, že by bylo nìkde lepší bikování, než právì ... - Pokračovat...
addthis

Poslední příspěvky z blogu:
www.blog.bikeusa.czZašlete svůj blog
Požadavky na Blog
Ochrana osobních údajů
Kontakty

This site uses Thumbshots previews